Automobilový a strojárenský priemysel

Automobilových liniek, stanovísk, robotov
Skladanie zariadení
Výstavba nových výrobných liniek
Premiestňovanie pôvodných liniek
Mechanické a elektrické inštalačné práce
Sťahovanie pracovných stanovísk a celých továrni
Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
Montáž novej kabeláže do 1.000V
Rekonštrukcia a oprava kabeláže